Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest PPH AT Jacek Kuna, ul. Paryska 2, 26-600 Radom, prowadzące sklep internetowy https://www.konsola.net , telefon +48 693447489

 • W przypadku wniosków lub zastrzeżeń dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez Sklep, prosimy o kontakt ze Sklepem za pomocą adresu sklep@konsola.net

 • Sklep będzie przetwarzać Państwa dane wyłącznie w celu wykonania umowy sprzedaży i z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO, przepisami ustaw kodeksu cywilnego, o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o prawach konsumenta

 • Prawo do sprzeciwu: W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Zastrzeżenie to, nie dotyczy marketingu bezpośredniego

 • Sklep będzie przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu wykonywania umowy sprzedaży

 • Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie:
  • pracownikom i współpracownikom Sklepu, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania
  • osobom wykonujących na rzecz Sklepu usługi księgowe, prawne, informatyczne, kurierskie i pocztowe w zakresie niezbędnym do wykonania umowy lub ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony praw/ roszczeń Sklepu

 • Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych
  • żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
  • przenoszenia danych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 • Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić wykonanie umowy sprzedaży

 • Informujemy, że Sklep nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane

 • W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem